2. Sınıf Türkçe Konuları ve Kazanımları 2023-2024

2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan yeni müfredat kapsamında ilkokul 2. sınıf Türkçe dersi konuları ve Kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. 2. Sınıf Türkçe içerisinde 4 ünite bulunmaktadır. Kazanımlar dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine göre gruplandırılarak sınıf düzeylerine göre farklı başlıklar altında verilmiştir. Aşağıda verilen bazı kazanımların gerçekleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, ilgili kazanımların altında açıklama olarak belirtilmiştir. Ayrıca sınıf düzeylerine göre sınırlılıklara da kazanım açıklamalarında yer verilmiştir.

2. Sınıf Türkçe Konuları ve Kazanımları

 • DİNLEME/İZLEME (9 Kazanım)
 • KONUŞMA (4 Kazanım)
 • OKUMA (19 Kazanım)
 • YAZMA (14 Kazanım)

2. Sınıf Türkçe Konuları Konu 1 : DİNLEME/İZLEME

2.1.1. Görselden / görsellerden hareketle dinleyeceği / izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.

2.1.2. Dinlediklerinde / izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

2.1.3. Dinlediği / izlediği metni anlatır.

 • Olayların oluş sırasına göre anlatılması sağlanır.

2.1.4. Dinlediklerinin / izlediklerinin konusunu belirler.

2.1.5. Dinlediklerine / izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

 • Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, kim, nerede) yöneltilir.

2.1.6. Dinlediklerine / izlediklerine farklı başlıklar önerir.

2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular.

2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular.

 • Nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alma, dinleyiciyi izleme ve göz teması kurma) uygun dinlemenin önemi hatırlatılır.
 • Öğrenciler, dikkatlerini dinlediklerine / izlediklerine yoğunlaştırmaları için teşvik edilir.

2.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

2. Sınıf Türkçe Konuları Konu 2 : KONUŞMA

2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

 • Öğrenciler konuşmalarında yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.

2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.

2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.

 • Öğrencilerin tanıdıkları kişiler, bildikleri yerler ve yaşadıkları olaylar hakkında konuşmalar yapmaları sağlanır.

2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.

 • Beden dili hakkında kısa bilgi verilir. Öğrenciler konuşmalarında beden dilini etkili kullanmaları için teşvik edilir.
 • Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap ifadeleri kullanma, göz teması kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.
 • Akranlarla ve yetişkinlerle iletişimde dikkat edilecek hususlar belirtilir.

2. Sınıf Türkçe Konuları Konu 3 : OKUMA

2.3.1. Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.

 • Okuma materyallerindeki içindekiler ve sözlük bölümleri tanıtılarak işlevlerine değinilir.

2.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

2.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.

2.3.4. Şiir okur.

 • Öğrencilere kısa şiir ve İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasını okuma ve ezberleme ezberleme çalışmaları -zorlamamak kaydıyla- yaptırılır.

2.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.

2.3.6. Okuma stratejilerini uygular.

 • Öğrencilerin sesli ve sessiz okuma yapmaları sağlanır.

2.3.7. Görselden / görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.

 • Resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime kartları ve benzer araçlardan yararlanılır.
 • Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturmaları sağlanır.

2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.

2.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder.

 • Anlama

2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

2.3.11. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

 • Olayların oluş sırasına göre anlatılmasına dikkat edilir.

2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.

2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

2.3.15. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık / başlıklar belirler.

2.3.16. Metin türlerini tanır.

 • Örneklerle desteklenerek düzyazı ve şiir hakkında kısa bilgi verilir.

2.3.17. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.

 • Metnin şahıs ve varlık kadrosu unsurlarına değinilir.

2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar.

 • Görsellerle desteklenerek kısa ve basit yemek tarifleri ile çocuk oyunları yönergelerinden faydalanılır.

2.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.

 • Geri dönüşüm işaretleri ve özel gereksinimli bireylere yönelik semboller üzerinde durulur.

2. Sınıf Türkçe Konuları Konu 4 : YAZMA

2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

2.4.2. Şiir yazar.

2.4.3. Kısa metinler yazar.

 • Kartpostal ve / veya tebrik kartı yazdırılır.
 • Öğrenciler günlük tutmaları için teşvik edilir.
 • Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır.

2.4.4. Kısa yönergeler yazar.

 • Öğrencilerin basit yemek tarifi ile çocuk oyunu yönergeleri yazmaları sağlanır.

2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.

2.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur.

 • Kimlik bilgilerini (adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi vb.) içeren formları doldurmaları sağlanır.

2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

 • Büyük harflerin adres yazımında, bayram isimleri (Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı vb.) ve tarihlerin (29 Mayıs 1453 vb.) yazımında kullanıldığı belirtilir.
 • Nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi ve kesme işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.

2.4.9. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

2.4.10. Yazdıklarını düzenler.

 • Öğrencilerin yazdıklarını harf hatası, hece eksikliği ile yazım ve noktalama kuralları açısından gözden geçirmeleri ve düzenlemeleri sağlanır.

2.4.11. Yazdıklarını paylaşır.

 • Öğrenciler yazdıklarını sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda sergilemeleri için teşvik edilir. Öğrencilere yazdıklarını sınıf içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir.

2.4.12. Yazma çalışmaları yapar.

 • Dikte, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yaptırılır.
 • Yazma düzenine, sayfanın tamamının kullanılmasına ve temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır.

2.4.13. Soru ekini kuralına uygun yazar.

2.4.14. Yazma stratejilerini uygular.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.