4. Sınıf Türkçe Konuları ve Müfredatı (2022-2023) MEB

4. Sınıf Türkçe Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı )’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda verilmiştir. 4. sınıf Türkçe dersinde bazı konular hem 1. Dönem hem de 2. Dönem de işlenmektedir. Sınıfınıza özel hazırlanan 4. Sınıf sayfamızı inceleyerek tüm dokümanlara ulaşabilirsiniz.

4. Sınıf 1. Dönem Türkçe Konuları

ANLAM BİLGİSİ

– Mecaz Anlam
– Gerçek Anlam
– Terim anlam
– Basit, Türemiş ve Bileşik Sözcükler
– Eş Anlamlı Kelimeler
– Zıt Anlamlı Kelimeler
– Eşsesli (Sesteş) Kelimeler
– Deyimler
– Metin türleri ve Söz sanatları

EKLER

– Durum (Hal) Ekleri

DİL BİLGİSİ

– İsimler (Adlar)
– Sıfatlar (Önadlar)
– Zamirler
– Fiiller (Eylemler)
– Cümlenin Öğeleri

4. Sınıf 2. Dönem Türkçe Konuları  

– Öznel ve Nesnel Yargılar
– Neden Sonuç Cümleleri
– Karşılaştırma İfadeleri
– Açıklayıcı İfadeler
– Genel ve Özel İfadeler
– Yazım Kuralları
– Noktalama İşaretleri
– Metin Türleri
– Görsel Okuma
– Söz Sanatları (Betimleme)

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.