ALES Geometri Konuları ve ALES Geometri Soru Dağılımı

2024 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES Geometri Konuları belli oldu! Sizlere bu yazımızda ALES konuları hakkında bilgi vereceğiz. 2024 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES Geometri Konuları Savaş DAVAZ tarafından sizler için hazırlandı. ÖSYM tarafından 2024 Yılında yapılacak olan Akademik Lisansüstü Yerleştirme Sınavının Geometri Konularına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Dilerseniz konu isimlerine tıklayarak konunun videolu ders anlatımlarına, ücretsiz PDF testlere ulaşabilirsiniz.

2024 ALES Geometri Konuları

2024 ALES Sayısal Bölüm (Geometri) Soru Sayısı yaklaşık 6 ile 8 soru arasında yer almaktadır.

ALES Geometri Soru Dağılımı

Konular Soru Sayıları
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 Soru
Üçgenler 3 Soru
Çokgenler ve Dörtgenler 2 Soru
Çember ve Daire  1 Soru
Analitik Geometri 1 Soru
Katı Cisimler 1 Soru
Toplam (Geometri) 9 Soru

 

2024 ALES Geometri Konu Anlatım Video Dersleri

 • Konu 1 : Doğruda Açılar
 • Konu 2 : Üçgende Açılar
 • Konu 3 : Açı Kenar Bağıntıları
 • Konu 4 : Dik Üçgen
 • Konu 5 : Özel Üçgenler
 • Konu 6 : Üçgende Açıortay ve Kenarortay
 • Konu 7 : Üçgende Benzerlik
 • Konu 8 : Üçgende Uzunluk
 • Konu 9 : Üçgende Alan
 • Konu 10 : Çokgenler
 • Konu 11 : Dörtgenler
 • Konu 12 : Dikdörtgen
 • Konu 13 : Kare
 • Konu 14 : Paralelkenar
 • Konu 15 : Eşkenar Dörtgen
 • Konu 16 : Yamuk
 • Konu 17 : Deltoid
 • Konu 18 : Çemberde Açılar
 • Konu 19 : Çemberde Uzunluk
 • Konu 20 : Dairede Alan
 • Konu 21 : Analitik Geometri
 • Konu 22 : Katı Cisimler

ALES Geometri Konuları içerisinde yer alan sorular genellikle adayların görme yeteneğini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. 2024 Akademik Lisansüstü Yerleştirme Sınavı içerisinde yer alan ALES Geometri Sınav Konuları ve ALES Geometri Soru Dağılımı sizlere verilmiştir.

Sayfamızda cevap bulabileceğiniz sorular aşağıdaki şekildedir.

 • ALES Geometri konuları nedir?
 • ALES sınavında Geometri bölümünde hangi konudan kaç soru çıkıyor?
 • ALES Geometri konularının soru dağılımı ne şekildedir?
 • ALES Geometri bölümünde en çok çıkan konular nelerdir?

ÖSYM tarafından yapılacak olan ve yüz binlerce adayın katılacağı 2024 Akademik Lisansüstü Yerleştirme Sınavı içerisinde yer alan Sayısal Bölümde bulunan Matematik, Sayısal Mantık ve Geometri soruları genellikle adayların işlem yeteneğini ölçmeye yönelik, Sözel Bölümde bulunan Türkçe ve Sözel Mantık soruları genellikle adayların anlama ve muhakeme gücünü ölçmeye yöneliktir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilir.

Sınava başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ;

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Geçmiş yıllarda söz konusu sınavdan alınan puanların geçerlilik süresi de sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıldan 5 yıla uzatılmıştır.

ALES SINAVININ KAPSAMI

2024 ALES’te adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır.

Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşmaktadır.

Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan sorudan oluşmaktadır.

ALES Soruları, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

Yoruma Kapalı