2024 DGS Sözel Mantık Konuları

2024 Dikey Geçiş Sınavı içerisinde yer alan DGS Sözel Mantık Konuları ve DGS Sözel Mantık Soru Dağılımı aşağıdaki tabloda sizlere verilmiştir.

Aşağıdaki tablodan DGS Sözel Mantık Konularının Soru Dağılımlarını inceleyerek

  • DGS Sözel Mantık nedir?
  • DGS sınavında Sözel Mantık bölümünde hangi konudan kaç soru çıkıyor?
  • DGS Sözel Mantık soru dağılımı ne şekildedir?
  • DGS Sözel Mantık en çok çıkan soru tipleri nelerdir?

… gibi sıkça aklımıza gelen DGS sınavının Sözel Mantık bölümü hakkındaki sorulara cevap bulabiliriz.

DGS Sözel Mantık Konuları DGS sınavına giren öğrencilerin sözel muhakeme yeteneğini ölçmeye yönelik sorulardır. DGS Sözel Mantık konularını konu konu ayırmak zor iken biz sizler için soru kalıplarını belirli kategorilere ayırmaya çalıştık.

2024 DGS Sözel Mantık Konuları

Sıralama Soruları
Tablo Çizimi Gerektiren Sorular
Gruplandırma Soruları
Olasılık Soruları
Yön Soruları
Şekli Verilen veya Şekil Çizdiren Sorular
Şema Çizdiren Sorular
Şifreleme Soruları

 

Sözel mantık soruları nasıl çözülür?

Sözel bölümden hazırlanan adayların rahatlıkla çözebildiği ancak sözel bölümden hazırlanan adayların zorlandığı bir durum söz konusudur. Sorunun iyi anlaşılması çok önemlidir. Tablo kurma yöntemi ile soru çözümü yaklaşımlarının ele alınması çözümü kolaylaştırmaktadır.. Sözel mantık sorularının çözümünde önemli olan okunan paragrafın anlaşılması ve soru içeriğinin iyi anlaşılması gerekmektedir.

DGS Sözel mantık soruları nasıl çözülür?

#1  Çözümü için genellikle bol kitap okumalı okuduğunuzu kolayca anlayacak kapasitede olmalısınız.

#2  Sözel mantık soruları çözülürken tıpkı sayısal sorularında olduğu gibi istenilen şeye dikkat edilmeli, verilenler ve istenilenler bir arada düşünülmelidir.

#3  Sözel mantık soruları dil bilgisi ve edebiyat soruları tarzında olabilir. Soruları çözerken fiil, özne, tümleç, sesli harf gibi edebiyat terimlerinin çok iyi bilinmesi ve verilen cümledeki kelimelerin iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

#4  Sözel mantık soruları çözülürken okuduğunuz soruyu gerçek hayata uyarlama, yaşanmış bir olayda geçen söz ve kelime olarak algılama sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.

#5  Sözel mantık soruları çözümlerinde farklı kaynaklardan farklı sorular çözmeli, özellikle yanlış yapılan sözel mantık sorularındaki yanlışlıklar iyi analiz edilmelidir.

#6  Sözel mantık soruları çözerken mutlaka soruların altı siyah kalemle çizilerek önemli kısımlar vurgulanmalıdır.

#7  Sözel mantık soruları çözerken bazı sorularda cevap şıklarından hareket edilmeli, özellikle büyük paragraflık sorularda şıklar tek tek kontrol edilerek sözel mantık sorularının çözümleri aranmalıdır.