ALES Sınavının Kapsamı Nedir?

ALES SINAVININ KAPSAMI

2024 ALES’te adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır.

Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşmaktadır.

Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan sorudan oluşmaktadır.

ALES Soruları, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.