Asal Sayı Nedir?

Asal sayı nedir :  Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük pozitif tam sayılar veya doğal sayılar biçiminde tanımlanırlar. Asal sayıların 1 ve kendisinden başka tam sayı böleni yoktur. Farklı bir tanım olarak da “Bütün bölenlerinin kümesi ancak ve ancak iki elemanlı birden büyük doğal sayılardır.” şeklinde bir tanım yapılabilir. Kısaca, asal sayılar, sadece iki pozitif tam sayı şeklinde böleni olan doğal sayılardır. şeklinde tanımlamakta mümkündür.

Örneğin; 13 sayısı 2’ye , 3’e  veya 5’e tam bölünmez. 13 sayısı sadece 1’e ve kendisine tam bölündüğünden asal sayı olarak isimlendirilir.

Negatif tam sayılar asal sayılar içinde yer almaz, çünkü asallar 2’den başlamaktadır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.