Asonans Nedir?

Asonans Nedir : Şiirde aynı ünlülerin bir veya birkaç dizede tekrarlanmasıyla sağlanan uyuma asonans denir. Genellikler Aliterasyon ile birlikte yapılır. Kelimelerde vurguyu taşıyan aynı ünlünün tekrarından doğacak ahengi yakalamak için şâir ve yazarlar bu sanata baş vururlar. Kelimelerdeki söz özelliklerine dayalı olduğundan dolayı bu sanat söz sanatları arasında yer almaktadır. Şâirlerin özel bir amaçla bu sanata baş vurması sebebiyle de düşünceye bağlıdır.

Asonans Sanatına ait Örnekler:

Asonans Sanatına ait Örnek 1

“Anlattı uzun uzun
Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun”

Bu dizelerde “u” seslerinin tekrarı ile bir ahenk sağlanmış ve asonans yapılmıştır. Şiirde aynı ünlü seslerin tekrarına denilir.

Asonans Sanatına ait Örnek 2  (Cenab Sahabettin)

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,
Eşini gâib eyleyen kuş gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar
Ey kulübün sürûd -ı şeydâsı
Ey kebûterlerin neşideleri,
O baharın bu işte ferdası
Kapladı bir derin sükûta yerikarlar

Yukarıdaki şiirde (â), (e), (û) gibi ünlü sesler tekrarlanarak şiirde bir ahengin oluşması sağlanıyor.

Asonans Sanatına ait Örnek 3

Neysen sen, nefes sen, neylersin neyi
Neyzensen, nefessen neylersin neyi

Yukarıdaki dizelerde “e” sesiyle ahenk sağlanmıştır.

Asonans Sanatına ait Örnek 4

Ayağın sakınarak basma aman sultanım
Dökülen mey kırılan şişe-i rindân olsun

Birinci dizede “a” sesiyle ahenk sağlanmıştır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.