Durgunlanma Nedir?

Durgunlanma Nedir : Hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde, ahengi artırmak amacıyla dizeler okunurken belli yerlerinden ayrılır. Bu ayrım yerlerine durgunlanma (durak) denir.

1. Durgunlanma, ahenk sağlayan bir çeşit ses kesimidir.

2. Sözün gidişi zorlanmadan şiir okuyucusuna bir nefes payı bırakılmıştır.

3. Durgunlanmalarda kelimelerden ortalarından bölünemez. İyi bir durgunlanmada kelime mutlaka bitmiş olması gerekmektedir.

Not: Bir şiirde, bütün dizelerin durakları aynı olabileceği gibi, belli dizelerde farklı duraklar da kullanılabilir. Bir şiirin her dizesinde farklı duraklar kullanılmışsa, o şiir duraksız kabul edilir.

4. Hece ölçüsü kullanılırken ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı durgunlanmalar (duraklar) kullanılmıştır.

Bir Cevap Bırakın

E-mail adresiniz yayınlanmamaktadır.